KNS
Ciepłe okna. Czy wiesz, że…

Ciepłe okna. Czy wiesz, że…


Czy wiesz, że nowe przepisy budowlane wymagają, by okna miały bardzo dużą izolacyjność termiczną?

Zgodnie z dyrektywą unijną, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ich ogrzewania. Dlatego kluczowy jest wymóg tzw. ciepłych okien.

 

Według normy WT 2021, w oknach umieszczonych na elewacjach, współczynnik przenikania ciepła nie może obecnie przekraczać 0,9 W/(m²∙K), a w przypadku okien połaciowych – 1,1 W/(m²∙K). Ma to związek z tym, że szyba zespolona odchylona od pionu ma niższą izolacyjność cieplną niż usytuowana pionowo. Wynika to z większej intensywności przenoszenia ciepła w szczelinie między szybami okna, kiedy strumień ciepła jest skierowany w górę. Z uwagi na największy udział w powierzchni okna, największy wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw ma izolacyjność cieplna oszklenia. Czym jest ten współczynnik? Oznacza ilość mocy (odpowiadającej ciepłu), jaka przenika przez każdy metr kwadratowy okna, gdy różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a panującą na zewnątrz, jest równa jednemu kelwinowi (K). Dla wyjaśnienia: jeden kelwin to minus 272,15°C.

 

Oczywiście o energooszczędności okna w dużym stopniu decyduje jego konstrukcja – począwszy od wielokomorowych profili, przez dodatkowe, środkowe uszczelki oraz optymalny współczynnik Uf profili (Uf – współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej, jego wartość zależy m.in. od liczby komór, obecności materiału termoizolacyjnego w ramie lub od gatunku i grubości drewna), po zamknięte w ościeżnicy wzmocnienia i masywny rozstaw punktów ryglujących. Ale jak chyba się już domyślasz, inwestycja w okna energooszczędne musi iść w parze także z ich prawidłowym montażem! Taki montaż jest możliwy w nowych budynkach dwu lub trzywarstwowych lub takich, które zostały poddane termomodernizacji. Niestety jest niewykonalny w obiektach zbudowanych z jednolitego muru. Dzieje się tak, ponieważ okna montowane bezpośrednio w strefie izolacji muru, są w pewnym sensie jej przedłużeniem i kontynuacją.

 

Jak już ustaliliśmy, tylko właściwie wykonany „ciepły montaż” stolarki okiennej pozwoli na zachowanie właściwych parametrów izolacji cieplnej i na oszczędności w eksploatacji budynku. Na czym polega ciepły montaż? Tak naprawdę na wykonaniu trzech warstw. Od zewnątrz znajduje się warstwa paroprzepuszczalna, która umożliwia odprowadzanie wilgoci z pomieszczenia i zabezpiecza przed dostawaniem się pary z zewnątrz – to super ważne ze względu na nasze zdrowie. Wykonuje się ją taśmami lub folią paroprzepuszczalną. Środkowa warstwa to pianka poliuretanowa bądź wełna mineralna. Od wewnętrznej strony pomieszczenia stosuje się folię paroszczelną, która chroni przed wnikaniem wilgoci ze środka budynku do piany montażowej, co jest bardzo istotną sprawą, gdyż dostanie się wilgoci do uszczelniacza, likwiduje jego właściwości termiczne. Warto wspomnieć, że piany montażowe, poza spełnieniem warunków izolacji termicznej pełnią też rolę bariery akustycznej. Ciepły montaż w szczególności polecany jest do montażu okien energooszczędnych.

 

Dobrze, to teraz krok po kroku, jak wygląda proces ciepłego montażu okna:

1. Otwór okienny powinien być nieco większy niż montowane okno, aby zapewnić dylatację. Należy go starannie oczyścić i zadbać o dokładnie i osiowo wykonane krawędzie.
2. Przed przystąpieniem do montażu okna, ściany otworu okiennego powinny zostać zagruntowane.
3. Taśmę paroprzepuszczalną należy przykleić do ramy okiennej z obu jej stron.
4. Przy pomocy dybli i kotew należy zainstalować okno w otworze okiennym, pilnując poziomu i pionu.
5. Taśmę zewnętrzną należy przykleić do ściany budynku.
6. Przestrzenie pomiędzy ościeżnicą i murem należy starannie wypełnić pianką montażową.
7. Do muru wewnętrznego należy przykleić taśmę paroszczelną.
8. Ostatni etap to obróbka otworu okiennego.

 

I voila! Ciepły montaż gotowy, normy unijne spełnione, więc teraz tylko wypatrywać tych oszczędności na ogrzewaniu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more