KNS
Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę przy wymianie okien

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę przy wymianie okien


Czy wiesz, że Ustawa Prawa Budowlanego dokładnie określa, w jakich sytuacjach wymiana okien w domu będzie wiązać się ze zgłoszeniem tego typu inwestycji stosownemu urzędowi? Jaki zakres robót został wyłączony z procedury prowadzenia prac budowlanych bez konieczności zgłoszenia i zdobycia pozwolenia na budowę oraz jakich formalności należy dopełnić przy wymianie okien w budynku zabytkowym – o tym w dzisiejszym wpisie.

  

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3: nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę ani wykonywać zgłoszenia, kiedy remontujemy obiekty z wyłączeniem: budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę lub w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych. Ale w sytuacji wymiany okien lub drzwi, które wiąże się bezpośrednio z ingerencją w konstrukcję lub ściany zewnętrzne budynku, będziemy musieli zdobyć pozwolenie na budowę. Decyzja ta będzie wymagana, gdy podczas takiego remontu dojdzie do: powiększenia lub zmniejszenia otworów pod stolarkę okienną lub drzwiową, zamknięcia lub zabudowania otworów pod stolarkę oraz do wykonania nowych otworów pod okna lub drzwi.

 

Dlatego przy wymianie okien należy ustalić status budynku, czy jest zabytkowy, w myśl art. 29. ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Formalności przy wymianie okien w budynku zabytkowym wymagają wcześniejszego zdobycia decyzji o pozwolenie na budowę. Dodatkowo należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zaś prace remontowe w budynkach położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają tylko dokonania zgłoszenia. Jednak w tym przypadku niezbędne będzie dodatkowego pozwolenia od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more